Ψιτ… Φιλαράκι…

σου αρέσουν αυτά που βλέπεις;

Η κοιλάδα αλατιού της ισπανικής πόλης Ανιάνα

H κοιλάδα της πόλης Ανιάνα στη νότια Ισπανία είναι πλούσια σε αλάτι αλλά το έδαφος της είναι ανώμαλο. Συγκεκριμένα υπάρχει έλλειψη επίπεδων χώρων όπου μπορεί να στεγνώσει το αλάτι για να το συλλέξουν. Γι αυτό τον λόγο έχουν δημιουργηθεί πολλές εντυπωσιακές δομές από τους ντόπιους που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά και την παρασκευή του αλατιού.

Η ιστορία της κοιλάδας μετράει πάνω από 6 χιλιάδες χρόνια, όπως και η ιστορία της εξαγωγής αλατιού από εκεί. Σε παλιότερες εποχές φυσικά η διαδικασία που ακολουθούσαν οι άνθρωποι ήταν πολύ διαφορετική.

Περισσότερες πληροφορίες: amusingplanet

Ανερχόμενα σήμερα στο Wonderful